Pengumuman Lulus Anggota Magang 16

PENGUMUMAN KELULUSAN
ANGGOTA MAGANG LPM DINAMIKA IAIN SU
ANGKATAN I TAHUN 2014

No Nama Fak/Jur/Sem Keterangan
1 Ahmad Sabil Ushuludin/ THI/ I Lulus
2 M. Edra Emilza Tanjung FITK/ PAI/ I Lulus
3 M.Hisyamsyah Dani FS/ Siyasah/ I Lulus
4 Nurul Alpristari Gisty FITK/ PMM/ I Lulus
5 Iko Ramadhani FS/ Muamalah/ I Lulus
6 Sit Rogayah FITK/ MPI/ I Lulus
7 Sugi Hartini FS/ PHM/ I Lulus
8 Ahmad Azwar Batubara FEBI/ Eki/ I Lulus
9 Khalida Zia Harahap FITK/ PGMI/ I Lulus
10 Taufiq Hidayat FS/ Muamalah/ I Lulus
11 Ibnu Afif Hasibuan FEBI/ Eki/ I Lulus
12 Sakinah Warahmah FEBI/ EPS/ I Lulus
13 Kartika FITK/ BKI/ I Lulus
14 Ihda Khairuni FS/ Muamalah/ I Lulus
15 Diah Rizky Ningrum FITK/ PMM/ I Lulus
16 Anwar Fauzi Simamora FEBI/ Eki/ I Lulus
17 Haidar Ali Rafsanjani FITK/ PMM/ I Lulus
18 Ifi Maurizka fitry Mandailng FEBI/ Akutansi Syariah/ I Lulus
19 Erisnanda Syamsudin FS/ Muamalah/ I Lulus
20 Purnama Arfah FDK/ KPI/ I Lulus
21 Syarifah Aja Hartini FITK/ PBI/ I Lulus
20 Sri Wahyuni FDK/ KPI/ I Lulus
23 Nurtiandriyani Simamora FEBI/ DII Perbankan/ I Lulus
24 Hanafi Zein FS/ Muamalah/ I Lulus
25 Atikah Winari Putri FITK/ PBI/ I Lulus
26 Faizatul Azmah FITK/ PMM/ I Lulus
27 Shakty Fila Ananta FEBI/ DII Perbankan/ I Lulus
28 Nirma Nuraisyah Nauli FS/ Muamalah/ I Lulus
29 Lina Widayanti FITK/ PMM/ I Lulus
30 Zenfiqa Aditya Ramadhani FITK/ PMM/ I Lulus
31 Byanti piacenza FS/ Muamalah/ I Lulus
32 Aldina Harahap FEBI/ DII Perbankan/ I Lulus
3 Kiki Delfianti FS/ Muamalah/ I Lulus
34 Tira Suci Ramadhani FS/ Muamalah/ I Lulus
35 Alfi Husna FS/ Muamalah/ I Lulus36 Ibrahim FS/ Muamalah/ I Lulus
37 Rizqan Arief Ushuludin/ FPI/ I Lulus
38 Wahyuni FITK/ BKI/ I Lulus
39 Nurul Qamariah Ushuludin/ FPI/ I Lulus
40 May Andriani S FEBI/ Eki/ I Lulus
41 Sukma Wardani Lubis FS/ Muamalah/ I Lulus
42 Khairil Irhamdi FITK/ PGMI/ I Lulus
43 Fatimah Siregar FS/ Muamalah/ I Lulus
4 Defianti FS/ Muamalah/ I Lulus
45 Rivi uly Dian Rizqi FITK/ PGRA/ I Lulus
46 Lils Darmila FITK/ PGRA/ I Lulus
47 Nur Afni Siregar FITK/ MPI/ I Lulus
48 Maryanti FITK/ PGRA/ I Lulus
49 Safitri Andriani Nst FITK/ PBI/ I Lulus
50 M. Safi’ FDK/ MD/ I Lulus
51 Sit Arifah Syam FS/ AS/ I Lulus
52 Juraidah Nasution FS/ PHM/ I Lulus
53 Raihana Tuzikriah FITK/ PBI/ I Lulus
54 Novita Devi FS/ Muamalah/ I Lulus
5 Nur’aini FDK/ MD/ I Lulus
56 Leliana Siregar FS/ Muamalah/ I Lulus
57 Dhedek Ramadhani P S FDK/ BPI/ I Lulus
58 Lindika FS/ Muamalah/ I Lulus
59 Ayu Resti siregar Ushuludin/ TH/ I Lulus
60 Muhammah Rozi FDK/ BPI/ I Lulus
61 Aulia Ulfa Ushuludin/ TH/ I Lulus
62 M. Kholi Hushori FS/ AS/ I Lulus
63 Suci Ramadhani Sikumbang FITK/ PBI/ I Lulus
64 M. Husni Thahir Tanjung FS/ Muamalah/ I Lulus
65 Haniya Hamzah FS/ Muamalah/ I Lulus
6 Intan Fathimi FEBI/ EMS/ I Lulus
67 Misbahul Umam FS/ AS/ I Lulus
68 M. Romadon Nst FS/ Muamalah/ I Lulus
69 Ilma Rafiqah Hasibuan FS/ AS/ I Lulus
70 Neni Osari FS/ Muamalah/ I Lulus
71 Sabilar Rasyad FS/ AS/ I Lulus
72 Khairun Nisa Pulungan FITK/ PMM/ I Lulus
73 Santi Fatimah FEBI/ Akutansi Syariah/ I Tidak Lulus
74 Malia Humaira FEBI/ EMS/ I Tidak Lulus
75 Taufiq FS/ AS/ I Tidak Lulus
76 Arief Fadli Wahyu FDK/ BPI/ I Tidak Lulus
7 Nurul Latifah Dalimunthe FS/ PHM/ I Tidak Lulus78 M.Syakirin FITK/ PBA/ I Tidak Lulus
79 Fauziah Nurina Siregar FS/ PHM/ I Tidak Lulus
80 Ika Muslimah FITK/ PGRA/ I Tidak Lulus
81 Muhammad Ismail Lbs FITK/ BKI/ I Tidak Lulus
82 Aswar Habibi FITK/ BKI/ I Tidak Lulus
83 Yaser Arafat FS/ AS/ I Tidak Lulus
84 Jumadi FITK/ PBA/ I Tidak Lulus
85 Yuni Tanjung FS/ PHM/ I Tidak Lulus
86 Rohani Nasution FS/ Muamalah/ I Tidak Lulus
87 Raynaldi Chisara Lubis FS/ Siyasah/ I Tidak Lulus
8 Reni Andriani Ushuludin/ FPI/ I Tidak Lulus
89 M. Satrio Al-Ridho FEBI/ Eki/ I Tidak Lulus
90 Hosena Pratiwi FS/ Muamalah/ I Tidak Lulus
91 Atikah Rahmah FS/ Muamalah/ I Tidak Lulus
92 Fajar Kusniasari FDK/ BPI/ I Tidak Lulus
93 M. Amin Rizki FEBI/ IES/ I Tidak Lulus
94 Mia Yolanda Siregar FITK/ PMM/ I Tidak Lulus
95 Murnilawati FDK/ KPI/ I Tidak Lulus
96 Novita Nanda sari Br.Rtg FS/ Muamalah/ I Tidak Lulus
97 Nurul Hidayah Hutapea FITK/ PGMI/ I Tidak Lulus
98 Shiyasatusy Sairiyah FITK/ PBI/ I Tidak Lulus
9 Sit Kholizah FEBI/ Akutansi Syariah/ I Tidak Lulus
10 Syaftiana Subhi FITK/ PBI/ I Tidak Lulus
101 Ulfah Dwi Arini Lubis FS/ Muamalah/ I Tidak Lulus
102 Zhavira FS/ Muamalah/ I Tidak Lulus
103 Fadhilah FEBI/ Eki/ I Tidak Lulus
104 Faizah Alma Putri FITK/ PMM/ I Tidak Lulus
105 Nur Aisyah Lubis FS/ AS/ I Tidak Lulus
106 Putri Safridah FITK/ PBI/ I Tidak Lulus
107 Shafira Hidayah Ulya FEBI/ Eki/ I Tidak Lulus
108 Sit Hikmah Sembiring FITK/ PAI/ I Tidak Lulus
109 Sit Nur Habsyah FITK/ PMM/ I Tidak Lulus
100 Suci Ramadhani P FITK/ BKI/ I Tidak Lulus
111 Tanwirul Manar Ushuludin/ FPI/ I Tidak Lulus
112 Ukhti Khairati FEBI/ Eki/ I Tidak Lulus
Keterangan:
* Bagi angota yang “LULUS”, wajib datang ke sekretariat LPM Dinamika pada Rabu, 24
September 2014 pukul 14.0 WIB.Medan, 23 September 2014

TTD

Pemimpin Umum
LPM Dinamika 2014-2015
M. Almi Hidayat